Գլխավոր էջ » Հայտարարությունների մաս » Ծառայություններ » Ապառիկի պայմաններ


«Բրայթ Հաուս» խանութն առաջարկում է Ձեզ շահավետ պայմաններով ձեռք բերել հեծանիվներ, լողավազաններ կամ ջահեր ապառիկ վարկավորմամբ՝ տեղում, միայն անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոց. քարտի) ներկայացմամբ՝ հաշված րոպեների ընթացքում:

Ապառիկը ձևակերպվում է ամեն օր, անգամ շաբաթ և կիրակի, մինչև 19:30:

 

Ապառիկ վարկավորման առավելությունները՝

  • Վարկի Ձևակերպում տեղում՝ առանց Բանկ այցելության

  • Վարկի տրամադրում հաշված րոպեների ընթացքում

  • Փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթի ներկայացում՝ անձնագիր և հանրային

ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)

 ՎՏԲ բանկ

 

Ապառիկ վարկավորման պայմաններ և սակագներ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

տարեկան 0%

Վարկի ժամկետ (ամիսներ)

3-48

Նվազագույն կանխավճար

սկսած 0%-ից

Վարկի նվազագույն գումար

30.000

Վարկի առավելագույն գումար

1.500.000

Մարման եղանակը

Անուիտետային վճարումներ

Վարկի սպասարկման ամսական միջնորդավճար

1.04%

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր և տուգանքներ նախատեսված չեն

 

Վարկը ստանալու համար կարող են դիմել 21 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ բոլոր ֆիզիկական

անձինք և վարկի մարման պահին վարկառուի տարիքը չպետք է գերազանցի 63 տարին:

  • Փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթի ներկայացում՝ անձնագիր և հանրային

ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)

 


 

Acba բանկ

Ապառիկ վարկավորման պայմաններ և սակագներ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

տարեկան 11%

Վարկի ժամկետ (ամիսներ)

3-36

Նվազագույն կանխավճար

սկսած 0%-ից

Վարկի նվազագույն գումար

26.000

Վարկի առավելագույն գումար

2.000.000

Մարման եղանակը

Անուիտետային վճարումներ

Վարկի սպասարկման ամսական միջնորդավճար

0.5%

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր և տուգանքներ նախատեսված չեն

 

Վարկը ստանալու համար կարող են դիմել 20 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ բոլոր ֆիզիկական

անձինք և վարկի մարման պահին վարկառուի տարիքը չպետք է գերազանցի 65 տարին:

  • Փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթի ներկայացում՝ անձնագիր և հանրային

ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)

 

 

Ապառիկի պայմաններ | Views: 1489 | Date: 2014-12-02